Projekcia

Projekcia

Naše katalógové projekty

Ponúkame aj hotové projekty pre stavebné povolenie. Naším cieľom je však to, aby ste sa aktívne podieľali na návrhu vášho domu a cítili sa ako člen nášho tímu.

Kedy je pre vás vhodný katalógový projekt?

Odporúčame vám ho v prípade, ak si dokážete vybrať z ponuky katalógových domov taký, ktorý sa vám páči vizuálne a vyhovuje vám aj dispozične. Pozemok, na ktorý sa osadí, musí byť jednoduchý. Každý katalógový projekt je navrhovaný na parcelu s konkrétnou orientáciou, pričom miestnosti sú orientované väčšinou na západ alebo na východ, prípadne na juh, zatiaľ čo na severnej strane sú okná minimalizované. Problém s orientáciou domu sa našťastie veľakrát podarí vyriešiť zrkadlením projektu.

Kedy je lepšie zvoliť individuálny prístup?

Tento prístup si zvoľte vtedy, ak máte špecifické požiadavky na dispozíciu a tvar, ako napríklad veľkosť miestností, počet kúpeľní a pod a ak má pozemok zložitejšie členenie, je svahovitý. Chcete, aby sa váš dom dal v prípade potreby ľahko prerobiť na objekt vhodný pre invalida alebo aby bolo na ňom niečo originálne? Radi by ste znížili náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody? Máte záujem o nízkoenergetický, pasívny alebo aktívny dom? Chcete mať vetranie s rekuperáciou tepla? Potom je pre vás vhodnejší individuálny projekt.

Naše katalógové projekty

Ponúkame aj hotové projekty pre stavebné povolenie. Naším cieľom je však to, aby ste sa aktívne podieľali na návrhu vášho domu a cítili sa ako člen nášho tímu.

Kedy je pre vás vhodný katalógový projekt?

Odporúčame vám ho v prípade, ak si dokážete vybrať z ponuky katalógových domov taký, ktorý sa vám páči vizuálne a vyhovuje vám aj dispozične. Pozemok, na ktorý sa osadí, musí byť jednoduchý. Každý katalógový projekt je navrhovaný na parcelu s konkrétnou orientáciou, pričom miestnosti sú orientované väčšinou na západ alebo na východ, prípadne na juh, zatiaľ čo na severnej strane sú okná minimalizované. Problém s orientáciou domu sa našťastie veľakrát podarí vyriešiť zrkadlením projektu.

Kedy je lepšie zvoliť individuálny prístup?

Tento prístup si zvoľte vtedy, ak máte špecifické požiadavky na dispozíciu a tvar, ako napríklad veľkosť miestností, počet kúpeľní a pod a ak má pozemok zložitejšie členenie, je svahovitý. Chcete, aby sa váš dom dal v prípade potreby ľahko prerobiť na objekt vhodný pre invalida alebo aby bolo na ňom niečo originálne? Radi by ste znížili náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody? Máte záujem o nízkoenergetický, pasívny alebo aktívny dom? Chcete mať vetranie s rekuperáciou tepla? Potom je pre vás vhodnejší individuálny projekt.

 

Katalóg projektov

 

 

Projekt na mieru

 

 

Katalóg projektov

 

 

Projekt na mieru

 

Projekt na územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je vyjadrenie stavebného úradu, či sa môže na pozemku postaviť uvažovaný objekt z hľadiska územného plánu (nie všetky pozemky sú určené na výstavbu).
Projekt obsahuje výkresovú časť (pôdorysy, rezy, pohľady, osadenie objektu na pozemku vrátane vyznačenia odstupov od hraníc pozemku) a textovú správu. Je to architektonická štúdia doplnená o chýbajúce informácie. Na stavebný úrad je potrebné zaslať okrem projektu na územné rozhodnutie aj:

 • tlačivo – návrh na územné rozhodnutie

 • list vlastníctva, príp. písomný súhlas vlastníka, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo

 • zoznam účastníkov konania s presnými adresami

 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitými predpismi podľa druhu stavby a správcov inžinierskych sietí

Projekt na územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je vyjadrenie stavebného úradu, či sa môže na pozemku postaviť uvažovaný objekt z hľadiska územného plánu (nie všetky pozemky sú určené na výstavbu).
Projekt obsahuje výkresovú časť (pôdorysy, rezy, pohľady, osadenie objektu na pozemku vrátane vyznačenia odstupov od hraníc pozemku) a textovú správu. Je to architektonická štúdia doplnená o chýbajúce informácie. Na stavebný úrad je potrebné zaslať okrem projektu na územné rozhodnutie aj:

 • tlačivo – návrh na územné rozhodnutie

 • list vlastníctva, príp. písomný súhlas vlastníka, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo

 • zoznam účastníkov konania s presnými adresami

 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitými predpismi podľa druhu stavby a správcov inžinierskych sietí

Nechce sa vám chodiť po úradoch? Radi vybavíme všetky povolenia za vás.

Nechce sa vám chodiť po úradoch? Radi vybavíme všetky povolenia za vás.

Pre stavbu rodinného domu umožňuje stavebný zákon zlúčiť územné konanie a stavebné konanie do jedného administratívneho úkonu. Preto zvyčajne stačí vypracovať projekt na stavebné povolenie (odkaz na PSP). Nutnosť projektu na územné rozhodnutie závisí od navrhovaného objektu a pozemku, na ktorom sa bude stavať.

POZOR! Pri kúpe pozemku je potrebné zistiť, či je na ňom možné stavať. Existujú totiž oblasti, kde je výstavba vylúčená z hľadiska ochrany životného prostredia a pod. Predajca pozemku však na tento fakt v mnohých prípadoch neupozorňuje. Odporúčame navštíviť stavebný úrad a pozrieť si, kde sa pozemok nachádza na Územnom pláne obce.

Pre stavbu rodinného domu umožňuje stavebný zákon zlúčiť územné konanie a stavebné konanie do jedného administratívneho úkonu. Preto zvyčajne stačí vypracovať projekt na stavebné povolenie (odkaz na PSP). Nutnosť projektu na územné rozhodnutie závisí od navrhovaného objektu a pozemku, na ktorom sa bude stavať.

POZOR! Pri kúpe pozemku je potrebné zistiť, či je na ňom možné stavať. Existujú totiž oblasti, kde je výstavba vylúčená z hľadiska ochrany životného prostredia a pod. Predajca pozemku však na tento fakt v mnohých prípadoch neupozorňuje. Odporúčame navštíviť stavebný úrad a pozrieť si, kde sa pozemok nachádza na Územnom pláne obce.

Potrebujete zistiť, či je možné na vašom pozemku stavať?

Potrebujete zistiť, či je možné na vašom pozemku stavať?

Projekt na stavebné povolenie

Projekt na stavebné povolenie vyhotovujeme na základe architektonickej štúdie. V štúdii je vyriešená problematika osadenia objektu do terénu, orientácia na svetové strany, členenie jednotlivých miestností a ich veľkostí. Kvalitná štúdia má vyriešený aj hlavný nosný systém – základné konštrukcie, aby bolo možné objekt jednoducho postaviť, zbytočne nepredražiť stavbu a čo najlepšie využiť priestor (napr. čím väčšie miestnosti, tým drahší strop).

Pri riešení projektu na stavebné povolenie vyberáme stavebné konštrukcie – materiál, z čoho budeme dom stavať, akú použijeme hrúbku izolácie, výber strešnej krytiny atď. Pre jednotlivé konštrukcie máme pripravené podklady, z akých materiálov sa dajú postaviť, spolu s ich výhodami a nevýhodami. Môžete si teda vybrať aj sami a stať sa súčasťou projekčného tímu. „S vami navrhujeme domy pre vás.“ Materiál je, samozrejme, vždy možné zmeniť aj pri samotnej realizácii stavby. Postup pri získavaní povolenia je podobný ako pri územnom rozhodnutí. To znamená, že na stavebný úrad pošleme projektovú dokumentáciu s ostatnými potrebnými dokumentmi. Ten písomne rozhodne o udelení stavebného povolenia a dĺžke jeho trvania.

Projekt na stavebné povolenie

Projekt na stavebné povolenie vyhotovujeme na základe architektonickej štúdie. V štúdii je vyriešená problematika osadenia objektu do terénu, orientácia na svetové strany, členenie jednotlivých miestností a ich veľkostí. Kvalitná štúdia má vyriešený aj hlavný nosný systém – základné konštrukcie, aby bolo možné objekt jednoducho postaviť, zbytočne nepredražiť stavbu a čo najlepšie využiť priestor (napr. čím väčšie miestnosti, tým drahší strop).

Pri riešení projektu na stavebné povolenie vyberáme stavebné konštrukcie – materiál, z čoho budeme dom stavať, akú použijeme hrúbku izolácie, výber strešnej krytiny atď. Pre jednotlivé konštrukcie máme pripravené podklady, z akých materiálov sa dajú postaviť, spolu s ich výhodami a nevýhodami. Môžete si teda vybrať aj sami a stať sa súčasťou projekčného tímu. „S vami navrhujeme domy pre vás.“ Materiál je, samozrejme, vždy možné zmeniť aj pri samotnej realizácii stavby. Postup pri získavaní povolenia je podobný ako pri územnom rozhodnutí. To znamená, že na stavebný úrad pošleme projektovú dokumentáciu s ostatnými potrebnými dokumentmi. Ten písomne rozhodne o udelení stavebného povolenia a dĺžke jeho trvania.

Obsah projektu na stavebné povolenie

Podľa stavebného zákona by mal projekt na stavebné povolenie obsahovať dokumenty, ktorými sú:

 • sprievodná správa

 • súhrnná technická správa

 • architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy, situácia, pohľady, stavebné detaily…)

 • statický posudok

 • zdravotechnika (vnútorný rozvod pitnej vody a odvod splaškovej vody aj s napojením na verejný rozvod alebo napojením napríklad na domovú čistiareň odpadových vôd)

 • vykurovanie objektu (projekt vykurovacej sústavy – radiátory, podlahové vykurovanie a pod.)

 • elektroinštalácia, bleskozvod a pripojenie na verejný rozvod

 • plynoinštalácia s prípojkou na verejný rozvod plynu

 • riadené vetranie s rekuperáciou (ak je riešené)

 • požiarnobezpečnostné riešenie

 • tepelnotechnické posúdenie

AKCIA: K projektu pre stavebné povolenie od nás dostanete zadarmo aj výpočet návratnosti investícií pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody pre rôzne energetické zdroje (napr. porovnanie plyn, solárne kolektory, tepelné čerpadlo… Viac o produkte.

Obsah projektu na stavebné povolenie

Podľa stavebného zákona by mal projekt na stavebné povolenie obsahovať dokumenty, ktorými sú:

 • sprievodná správa

 • súhrnná technická správa

 • architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy, situácia, pohľady, stavebné detaily…)

 • statický posudok

 • zdravotechnika (vnútorný rozvod pitnej vody a odvod splaškovej vody aj s napojením na verejný rozvod alebo napojením napríklad na domovú čistiareň odpadových vôd)

 • vykurovanie objektu (projekt vykurovacej sústavy – radiátory, podlahové vykurovanie a pod.)

 • elektroinštalácia, bleskozvod a pripojenie na verejný rozvod

 • plynoinštalácia s prípojkou na verejný rozvod plynu

 • riadené vetranie s rekuperáciou (ak je riešené)

 • požiarnobezpečnostné riešenie

 • tepelnotechnické posúdenie

AKCIA: K projektu pre stavebné povolenie od nás dostanete zadarmo aj výpočet návratnosti investícií pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody pre rôzne energetické zdroje (napr. porovnanie plyn, solárne kolektory, tepelné čerpadlo… Viac o produkte.

Realizačný projekt

Realizačný projekt je rozšírením projektu na stavebné povolenie o dokumenty, ktoré nie sú potrebné k vybaveniu stavebného povolenia. Sú v ňom podrobne vypracované dôležité stavebné časti (statický návrh železobetónovej dosky a pod.) a je doplnený o výkaz výmer (koľko materiálu budete potrebovať).

Realizačný projekt je nevyhnutný pre vyhotovenie rozpočtu stavby (k výkazu výmer sú pridané ceny materiálov a cena práce). Zvyčajne ho vypracuje realizačná firma, u ktorej si chcete nechať objekt postaviť – nacenenie projektu. Bez realizačného projektu budú všetky celkové ceny objektu iba približné odhady. Otázka je, nakoľko je realizačná firma schopná vyriešiť chýbajúce podrobnosti projektu a nezabudnúť ich zarátať do ceny objektu.

Ak máte v pláne stavať svojpomocne a ste šikovný remeselník, realizačný projekt nebudete potrebovať. Ak budete chcieť doriešiť určitý stavebný detail alebo vám nebude zrozumiteľný výkres, k projektom vám poskytneme aj autorský dozor. Vieme vám pomôcť priamo pri realizácii, aby bola výsledná stavba podľa vašich predstáv (vzor rozpočtu, detaily, výkresy výstuží a pod.).

Samotný obsah realizačného projektu závisí od toho, kto bude stavať a od zložitosti objektu. Niekto potrebuje vyriešiť všetky detaily, niekomu stačí len nosná časť (napr. návrh výstuže).

Realizačný projekt

Realizačný projekt je rozšírením projektu na stavebné povolenie o dokumenty, ktoré nie sú potrebné k vybaveniu stavebného povolenia. Sú v ňom podrobne vypracované dôležité stavebné časti (statický návrh železobetónovej dosky a pod.) a je doplnený o výkaz výmer (koľko materiálu budete potrebovať).

Realizačný projekt je nevyhnutný pre vyhotovenie rozpočtu stavby (k výkazu výmer sú pridané ceny materiálov a cena práce). Zvyčajne ho vypracuje realizačná firma, u ktorej si chcete nechať objekt postaviť – nacenenie projektu. Bez realizačného projektu budú všetky celkové ceny objektu iba približné odhady. Otázka je, nakoľko je realizačná firma schopná vyriešiť chýbajúce podrobnosti projektu a nezabudnúť ich zarátať do ceny objektu.

Ak máte v pláne stavať svojpomocne a ste šikovný remeselník, realizačný projekt nebudete potrebovať. Ak budete chcieť doriešiť určitý stavebný detail alebo vám nebude zrozumiteľný výkres, k projektom vám poskytneme aj autorský dozor. Vieme vám pomôcť priamo pri realizácii, aby bola výsledná stavba podľa vašich predstáv (vzor rozpočtu, detaily, výkresy výstuží a pod.).

Samotný obsah realizačného projektu závisí od toho, kto bude stavať a od zložitosti objektu. Niekto potrebuje vyriešiť všetky detaily, niekomu stačí len nosná časť (napr. návrh výstuže).

Kontaktujte nás

Nové pole

Kontaktujte nás

Nové pole

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zakázať všetko
Povoliť všetko