Kolaudácia

Vedeli ste, že užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa podľa stavebného zákona klasifikuje ako priestupok proti stavebnému poriadku, pričom za takýto priestupok vám môže stavebný úrad udeliť pokutu až do výšky
39 000 €

Kolaudácia

Vedeli ste, že užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa podľa stavebného zákona klasifikuje ako priestupok proti stavebnému poriadku, pričom za takýto priestupok vám môže stavebný úrad udeliť pokutu až do výšky
39 000 €

Čo je kolaudácia?

Je to proces, ktorým sa stavba uvedie do života a rozhodne sa o tom, že stavbu je možné oficiálne užívať. Kolaudácia prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre každú dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Bez kolaudačného rozhodnutia nie je možné legálne stavbu užívať.

Čo je kolaudácia?

Je to proces, ktorým sa stavba uvedie do života a rozhodne sa o tom, že stavbu je možné oficiálne užívať. Kolaudácia prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre každú dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Bez kolaudačného rozhodnutia nie je možné legálne stavbu užívať.

Kedy sa môže zrealizovať kolaudácia?

Stavba je pripravená na kolaudáciu vtedy, keď je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné doplniť aj po nasťahovaní. Stavba musí mať hotovú najmä strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodiská a balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, inštalácie, dokončené všetky prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn) s meracími miestami a v kúpeľniach osadené zariaďovacie predmety (umývadlo, vaňa/sprcha, WC a pod.).

Kedy sa môže zrealizovať kolaudácia?

Stavba je pripravená na kolaudáciu vtedy, keď je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné doplniť aj po nasťahovaní. Stavba musí mať hotovú najmä strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodiská a balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, inštalácie, dokončené všetky prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn) s meracími miestami a v kúpeľniach osadené zariaďovacie predmety (umývadlo, vaňa/sprcha, WC a pod.).

Priebeh kolaudačného konania

Začína sa prijatím žiadosti alebo návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti sú zvyčajne tieto prílohy:

 • zakreslené zmeny uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

 • predpísané skúšky a revízie od elektroinštalácie, plynoinštalácie, hromozvodov, komínov, vodoinštalácie, kanalizácie a doklad o nepriepustnosti žumpy

 • geodetické zameranie skutočného uskutočnenia stavieb inžinierskych sietí

 • geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností (tieto doklady sa neprikladajú v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a u drobných stavieb)

 • stavebný denník

 • podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanoviská dotknutých orgánov, napr. súhlas formou záväzného stanoviska na uvedenie malých zdrojov znečisťovania do užívania od obce

 • doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a doklad o likvidácii stavebného odpadu (odpad vznikajúci počas výstavby)

 • certifikát o energetickej hospodárnosti stavby

 • záručný list od vykurovacieho kotla

 • zmluvy o pripojení inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrika)

 • kópia stavebného povolenia

 • list vlastníctva

Priebeh kolaudačného konania

Začína sa prijatím žiadosti alebo návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti sú zvyčajne tieto prílohy:

 • zakreslené zmeny uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

 • predpísané skúšky a revízie od elektroinštalácie, plynoinštalácie, hromozvodov, komínov, vodoinštalácie, kanalizácie a doklad o nepriepustnosti žumpy

 • geodetické zameranie skutočného uskutočnenia stavieb inžinierskych sietí

 • geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností (tieto doklady sa neprikladajú v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a u drobných stavieb)

 • stavebný denník

 • podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanoviská dotknutých orgánov, napr. súhlas formou záväzného stanoviska na uvedenie malých zdrojov znečisťovania do užívania od obce

 • doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a doklad o likvidácii stavebného odpadu (odpad vznikajúci počas výstavby)

 • certifikát o energetickej hospodárnosti stavby

 • záručný list od vykurovacieho kotla

 • zmluvy o pripojení inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrika)

 • kópia stavebného povolenia

 • list vlastníctva

Kam budú smerovať vaše kroky po kolaudácii?

Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vás neznamená koniec. Potrebná je ešte návšteva obecného úradu, ktorý váš dom zaeviduje a pridelí mu súpisné číslo. Potom bude nevyhnutné ísť aj na kataster nehnuteľností, kde vám novostavbu zapíšu na základe geometrického plánu, súpisného čísla a kolaudačného rozhodnutia.

Kam budú smerovať vaše kroky po kolaudácii?

Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vás neznamená koniec. Potrebná je ešte návšteva obecného úradu, ktorý váš dom zaeviduje a pridelí mu súpisné číslo. Potom bude nevyhnutné ísť aj na kataster nehnuteľností, kde vám novostavbu zapíšu na základe geometrického plánu, súpisného čísla a kolaudačného rozhodnutia.

Kontaktujte nás

Nové pole

Kontaktujte nás

Nové pole

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zakázať všetko
Povoliť všetko