Inžiniering

Inžiniering

Stavebné ohlásenie

Podľa stavebného zákona rozlišujeme stavebné povolenie a stavebné ohlásenie. Stavebný zákon určuje, pre ktoré stavby je postačujúce ohlásenie.

Stavebné ohlásenie potrebujete pre rôzne drobné stavby a úpravy okolo hlavného objektu. Postup je podobný ako pri stavebnom povolení, avšak dokumentácia je jednoduchšia. Treba sa iba zorientovať, na ktoré stavby vám stačí ohlásenie.
Potrebujete ohlásiť garáž, altánok a pod. Vypracujeme vám potrebnú dokumentáciu a všetko vybavíme za vás.

Stavebné ohlásenie

Podľa stavebného zákona rozlišujeme stavebné povolenie a stavebné ohlásenie. Stavebný zákon určuje, pre ktoré stavby je postačujúce ohlásenie.

Stavebné ohlásenie potrebujete pre rôzne drobné stavby a úpravy okolo hlavného objektu. Postup je podobný ako pri stavebnom povolení, avšak dokumentácia je jednoduchšia. Treba sa iba zorientovať, na ktoré stavby vám stačí ohlásenie.
Potrebujete ohlásiť garáž, altánok a pod. Vypracujeme vám potrebnú dokumentáciu a všetko vybavíme za vás.

Postup pri stavebnom ohlásení

Podanie ohlásenia na stavebný úrad zahŕňa: vyplnené tlačivo pre ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, výpis z listu vlastníctva (kataster nehnuteľností), snímku z mapy (kataster nehnuteľností), jednoduchý situačný nákres, technické riešenie stavby (nákres) a pod.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (dom)

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (garáž)

 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (interiérová úprava)

 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou (zateplenie)

 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby

 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m

 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

Postup pri stavebnom ohlásení

Podanie ohlásenia na stavebný úrad zahŕňa: vyplnené tlačivo pre ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, výpis z listu vlastníctva (kataster nehnuteľností), snímku z mapy (kataster nehnuteľností), jednoduchý situačný nákres, technické riešenie stavby (nákres) a pod.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (dom)

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (garáž)

 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (interiérová úprava)

 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou (zateplenie)

 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby

 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m

 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je predovšetkým o vybavovaní formálnych záležitostí na úradoch. My vám dokážeme ušetriť čas, ktorý by ste inak strávili pri študovaní zákonov a čakaní na úrade, a vybavíme to za vás.

Hlavné služby:

prejednanie investičného zámeru (projektu) s dotknutými osobami

vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

legalizácia stavieb, búracie povolenia

zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

zabezpečenie stavebného dozoru (nutné pri svojpomocnom vyhotovení stavby)

spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby

zabezpečenie finančného poradenstva v oblasti nehnuteľností

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je predovšetkým o vybavovaní formálnych záležitostí na úradoch. My vám dokážeme ušetriť čas, ktorý by ste inak strávili pri študovaní zákonov a čakaní na úrade, a vybavíme to za vás.

Hlavné služby:

prejednanie investičného zámeru (projektu) s dotknutými osobami

vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

legalizácia stavieb, búracie povolenia

zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

zabezpečenie stavebného dozoru (nutné pri svojpomocnom vyhotovení stavby)

spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby

zabezpečenie finančného poradenstva v oblasti nehnuteľností

Autorský dozor

Vaša spokojnosť je pre nás nesmierne dôležitá, preto vám ponúkame možnosť spolupráce aj pri realizácii projektu formou autorského dozoru. Počas výstavby kontrolujeme priamo na stavbe, či sa objekt realizuje podľa dokumentácií, či sú dodržané podmienky stavebného povolenia a zároveň poskytujeme odborné rady.

Autorský dozor

Vaša spokojnosť je pre nás nesmierne dôležitá, preto vám ponúkame možnosť spolupráce aj pri realizácii projektu formou autorského dozoru. Počas výstavby kontrolujeme priamo na stavbe, či sa objekt realizuje podľa dokumentácií, či sú dodržané podmienky stavebného povolenia a zároveň poskytujeme odborné rady.

Kontaktujte nás

Nové pole

Kontaktujte nás

Nové pole

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Orlík 508, 010 04 Žilina – Závodie
0948 254 901
info@doomy.sk

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zakázať všetko
Povoliť všetko