Obchodné podmienky

1. DODÁVATEĽ

REBORN Digital Agency, s. r. o.
Rosinská cesta 8
Žilina 010 08
IČO: 51436973
Spoločnosť je zapísaná do obchodného registra na okresnom súde v Žiline pod číslom 69592/L

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmetom týchto webových stránok je ponuka služieb spojených zo stavbou nehnuteľností.
Odberateľ je oboznámený so základnými alebo doplnkovými informáciami pomocou webu www.doomy.sk, prípadne pomocou individuálnej e-mailovej či telefonickej komunikácie. Získané informácie, podmienky týmto akceptuje.
Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ponuku, parametre a cenu svojich služieb.
Ceny zverejnené na stránke sú len orientačné, nemusia byť konečné.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S osobnými údajmi odberateľa je nakladané plne v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
Odberateľ prehlasuje, že súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
Osobné alebo prihlasovacie údaje odberateľa môžu byť poskytované tretím stranám, ktoré sa zúčastnia realizácie objednanej sulužby.
Ďalej definované v dokumente Ochrana osobných údajov.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prihlasovacích údajov odberateľa, pokiaľ ich zneužitie preukázateľne nespôsobil.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za závady a škody spôsobené úpravami stavby zo strany odberateľa.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽOV

Odberateľ je povinný uvádzať iba pravdivé a aktuálne osobné údaje.
Odberateľ je povinný prihlasovacie údaje, ktoré mu boli zaslané dodávateľom, zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.
Odberateľ je oprávnený prihlasovacie údaje meniť.
Odberateľ je s celkovou cenou objednávky oboznámený ešte pred jej potvrdením.

6. UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom nadobúda platnosť okamihom podpisu zmluvy.
S uzatvorením zmluvy klient súhlasí so zverejnením verejne prístupných informácií: Logo, Názov, Meno, Adresa, IČO, v časti referencie na portáli www.doomy.sk.
V prípade nesúhlasu so zverejnením je potrebné zaslať písomné odvolenia súhlasu na adresu prevádzkovateľa stránky REBORN Digital Agency, s. r. o., Rosinská cesta 8, Žilina 010 09.

7. REKLAMÁCIE

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
V prípade, že odberateľ upraví, či inak zasiahne do stavby, nie je reklamácia uplatniteľná.
Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená chyba alebo ak pôjde o chybu nespadajúce do záruky) môže dodávateľ požadovať úhradu vzniknutých nákladov za vynaložený čas.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo na odstptúpenie zmluvy iba v prípade ak dôjde k porušeniu zmluvy.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Zakázať všetko
Povoliť všetko